Riktig hjelp til riktig tid

Forebygging, og rett innsats på et tidlig tidspunkt vil gi store gevinster i arbeidet rundt det enkelte barn,  ungdom og familie som har noe de strever med.

Sokndal kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivå.

Mer info